W piątek 15 października o godzinie 14.00 w Jankowie Gdańskim odbędzie się szczególna uroczystość. Na placu przy ulicy Conradiego odsłonięty zostanie kamień upamiętniający Karola Fryderyka von Conradi oraz utworzony przez niego w 1801 roku Instytut Szkolny i Wychowawczy. Nie wszyscy mają świadomość, że popularne dziś w regionie Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” - z siedzibą w Gdańsku Wrzeszczu - swoje korzenie mają w Jankowie Gdańskim.

Niezwykle bogata i barwna historia szkoły sięga 1801 roku. Wówczas ostatni z osiadłego w Gdańsku rodu Conradich, Karol Fryderyk, postanowił utrwalić nazwisko rodowe dla potomnych. Nieposiadający potomstwa właściciel ziemski spisał testament, na mocy którego cały swój majątek przeznaczył na Fundację imienia Karola Fryderyka Conradiego.

Zadaniem Fundacji było utworzenie szkoły nazwanej przez testatora „Prowincjonalnym Instytutem Szkolnym i Wychowawczym im. Conradiego”. W październiku 1801 roku w Jankowie Gdańskim, którego właścicielem był Karol Fryderyk von Conradi, otwarto zakład szkolno-wychowawczy.

„…Instytut Wychowawczy zatrudniał 9 nauczycieli, a program uwzględniał przedmioty humanistyczne i praktyczne. Uczniowie z ubogich rodzin uczyli się bezpłatnie, a niektórzy z nich otrzymywali stypendia. Dzień w Instytucie rozpoczynał się o godzinie 5 rano (biciem w dzwon instytutowy odlany w 1802 r., a kończył się o godzinie 21. Program dnia składał się z 9 godzin nauki i odrabiania lekcji, 7 godzin przeznaczonych na zajęcia ruchowe, sprawy własne i posiłki oraz 8 godzin snu.

Z powodu trudności finansowych 15 lutego 1814 r. Instytut został zamknięty i dopiero 5 lat później (15. 02. 1819 r.) zamieniono go w męskie Seminarium Nauczycielskie. W 1843 roku utworzono kuratorium Fundacji i w kwietniu tego roku otwarto wyższą szkołę miejską oraz progimnazjum realne (siedmioletnią szkołę średnią dla chłopców). Niestety w związku ze spadkiem zainteresowania nauką w Jankowie, już w 1879 r. zaczęto myśleć nad przeniesieniem Conradinum do Gdańska, a decyzją kuratorium Fundacji w 1898 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły w mieście ogrodzie, czyli we Wrzeszczu...” – czytamy dziś na stronie internetowej Szkół Okrętowych i Technicznych „Conradinum”

W 1900 r. przeniesiono szkołę do nowej siedziby przy dzisiejszej ulicy Piramowicza w Gdańsku-Wrzeszczu.

Gmach instytutu w Jankowie Gdańskim  uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Aby przypominać o historii szkoły i jej fundatorze, w 220 rocznicę jej powstania, przy placu Conradiego w centrum wsi odsłonięty zostanie pamiątkowy kamień. W imieniu Wójta Gminy Kolbudy oraz społeczności lokalnej sołectwa Jankowo Gdańskie serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Jednym z gości będzie Janusz Frąckiewicz, który od lat z pasją zgłębia historię szkoły „Conradinum”.

Program uroczystości:

  • 14:00 - odsłonięcie pamiątkowego kamienia na placu przy ul. Conradiego, któremu towarzyszyć będą krótkie przemówienia oraz poświęcenie kamienia
  • 20 - prelekcja Pana Janusza Frąckiewicza w świetlicy przy ul. Conradiego
  • 14:35 - prezentacja twórczości dotyczącej Karola Conradiego
  • 14:45 - poczęstunek