Zaczynamy 8 listopada 2021. Zajęcia będą odbywać się w świetlicy wiejskiej przy ul. Glazurowej 1 w poniedziałki w godzinach 17:00 - 20:00.

Liczba miejsc jest ograniczona, wymagane są wcześniejsze zgłoszenia:

 

Tematy spotkań:

  • Jak stawiać granice?
  • Jak wyrażać uczucia?
  • Czym różnią się kary od konsekwencji i jak się nimi posługiwać?
  • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
  • Jak rozwiązywać problemy i konflikty?
  • W jaki sposób zachęcać do samodzielności?
  • Jak udzielać konstruktywnej i pomocnej pochwały?
  • Co pomaga dziecku być sobą i uwalnia je od ról?

Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców Gminy Kolbudy i finansowane ze środków Gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Podobne zajęcia odbywają się już w Kolbudach. Tu nabór uczestników został już jednak zakończony. Z uwagi na duże zainteresowanie projektem podjęto decyzję o uruchomieniu warsztatów również w Kowalach.

"Wychowanie jest jak konstruowanie samolotu, którego jednym skrzydłem jest miłość, drugim stawianie wymagań, jeśli któregoś z nich zabraknie, samolot nie poleci."

"Szkoła dla rodziców i wychowawców" to cykl spotkań prowadzonych metodami aktywnymi, przeznaczonych dla wszystkich, którzy chcą nawiązywać bliższe i głębsze relacje z dziećmi lub wychowankami. W ramach programu podejmujemy trudne problemy wychowawcze by uczyć się jak jeszcze lepiej towarzyszyć dzieciom w ich drodze rozwoju.

Zajęcia oparte są o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona oraz książkę Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły Adele Faber, Elaine Mazlish i stanowią okazję do wymiany doświadczeń, refleksji nad wychowaniem, a także nauki konkretnych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Serdecznie zapraszamy!