Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach - przy współudziale Referatu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy w Kolbudach - ogłasza XX edycję Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Mieszkańcy mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i prozy dziecięcej”.

Ukochana postać literacka, zilustrowany fragment wiersza lub powieści, bajki, baśni czy opowiadania może się znaleźć na rysunku lub obrazie zgłoszonym do konkursu.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci do lat 12 (mieszkańców lub uczniów) z terenu gminy Kolbudy. Na odwrocie ilustracji należy podać imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje, nr telefonu rodzica; tytuł i autora ilustrowanego utworu.

Rodzic lub opiekun dziecka powinien podpisać oświadczenie dla uczestnika konkursu. Oświadczenia prosimy nie doklejać do pracy plastycznej lecz dostarczyć osobno.

Dziecko może złożyć tylko jedną pracę. Prace muszą być wykonane jednoosobowo.

Prace plastyczne można składać do 13 listopada 2021 r. (sobota) do godz. 14.30 w siedzibie biblioteki przy ul. Staromłyńskiej 1.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.11.2021 r. Wyniki będą ogłoszone on-line.

Wystawa prac oraz uhonorowanie laureatów będzie mieć miejsce w sobotę 27.11.2021 r.  o godz. 9.00 w sali Referatu Kultury, Sportu i Rekreacji UG Kolbudy, bądź na placu przed biblioteką w zależności od aktualnych obostrzeń wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiczną. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w gali nagrody będzie można odebrać w siedzibie biblioteki lub po kontakcie telefonicznym umówić się na przesłanie pocztą.

Szczegółowy Regulamin  i Oświadczenie dla uczestnika XX Gminnego Konkursu Plastycznego dostępne są pod linkiem: http://www.gbpkolbudy.bip.org.pl/pliki/gbpkolbudy/xx_k_plastyczny_-_regulamin_oswiadczenie.pdf

Jednocześnie informujemy, że w tym roku nie odbędzie się Gminny Konkurs Recytatorski.