W piątek 22 października 2021 r. mieszkańcy Pręgowa – czytelnicy i sympatycy lokalnej biblioteki publicznej mieli okazję świętować jej  XXX jubileusz. Od chwili jej utworzenia filią pręgowską kieruje Pani Barbara Sołczyk, która zebranym gościom opowiedziała o codziennej pracy i ciekawych inicjatywach, które podejmowała i podejmuje prowadząc bibliotekę.

Ci, którzy aktywnie uczestniczą w "życiu" biblioteki pamieęają zapewne liczne jasełka, przedstawienia teatralne, wystawy plastyczne, warsztaty i wystawy rękodzieła czy "zwykłe" spotkania  z pisarzami i lekcje biblioteczne. To wszystko mogło się zdarzyć tylko dlatego, że dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy wsi zawsze czynnie angażowali się w działania biblioteki, poddawali ciekawe pomysły i czynnie włączali się w ich realizację.

Pani Basia wspomniała o możliwości korzystania przez czytelników filii z  platformy zdalnego dostępu LEGIMI, która umożliwia czytanie książek i słuchanie audiobooków przy pomocy smartfonów czy tabletów a także o nowych sposobach promocji biblioteki w środowisku, takich jak skierowane do przedszkolaków projekty czy zaangażowanie czytelników w głosowanie internetowe w konkursie "Przerwa na wspólne czytanie".

Za całokształt pracy Gminnej Biblioteki Publicznej – filii w Pręgowie podziękowała  Pani sekretarz Urzędu Gminy Kolbudy Izabela Kołodko składając na ręce Bożeny Szpadzik – dyrektora biblioteki głównej, list gratulacyjny od władz samorządowych.

Jubileusz stał się okazją do zaprezentowania dorobku lokalnych poetek. Pani Elżbieta Maria Laskowska przeczytała wiersz "Wiatr" z wydanego w tym roku tomiku: "Miłość – blaski i cienie". Stanowi on swoiste zamknięcie wcześniejszych zbiorków: "Misteria powrotów", "Miłość zawsze", "Miłość – tyle pytań". Pani Elżbieta opowiedziała o swoich planach wydania wkrótce nowego tomiku wierszy i prawie już gotowej powieści...  Oprócz twórczości literackiej zajmuje się też między innymi haftem, malarstwem i makramą.

Swój dorobek poetycki zaprezentowała zgromadzonej publiczności Janina Laskowska – Mróz. Z wydanego w 2020 r. tomiku "Życie" zaprezentowała wiersz tytułowy. Motywem, który dominuje w tym i poprzednio wydanych zbiorkach: "Serce na dłoni", „Sięgnąć po miłość", "Cud miłości" jest oczywiście miłość... Pani Janina, nazywana Nocną Poetką, często czytała swoje wiersze na antenie Radia Gdańsk.

Główną atrakcją jubileuszu była wystawa malarstwa Darii Selki. Pani Daria opowiadała o źródłach swoich inspiracji, związkach z przyrodą, refleksjach i  przeżyciach, które wpływają na jej twórczość. Tematem przewodnim pręgowskiego wernisażu były ptaki i ich niemal symbiotyczny związek z artystką. Pani Daria w swojej twórczości posługuje się pastelem suchym. Technika ta, okazała się doskonałą do ukazania subtelności kobiecych postaci oraz towarzyszących im na obrazach ptaków. 

Daria Selka przez wiele lat związana była z gdańskim środowiskiem artystycznym. Uczestniczyła w wielu akcjach i wystawach promujących miasto Gdańsk, prowadziła Miejską Galerię Sztuki "Matulka" w Milanówku, w 2013 r. uczestniczyła w Międzynarodowego Biennale Pasteli. Oprócz twórczości malarskiej "sensu stricto" zajmuje się  ilustracją książkową. Cieszymy się, że  zgodziła się zaprezentować swoje nowe prace w bibliotece w Pręgowie.

Licznie zebrani na jubileuszu goście mieli okazję porozmawiać z twórcami, wymienić się spostrzeżeniami i zasugerować nowe kierunki poszukiwań.

Dobrze, że jest miejsce pospołu zwyczajne i  magiczne, gdzie można  odrobić lekcje, wydrukować prezentację, przeczytać gazetę, wypożyczyć książkę, ale też mieć wpływ na jej  ostateczną postać. Temu służą spotkania w bibliotece mieszkańców i lokalnych twórców.