Promocja bezpiecznych zachowań oraz utrwalanie wiedzy przydatnej w ratowaniu zdrowia i życia – to podstawowy cel konkursu plastycznego „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”, organizowanego już po raz trzeci przez Urząd Gminy Kolbudy. Projekt adresowany jest do uczniów gminnych szkół. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem zastępczyni Wójta Gminy Kolbudy Anity Richert-Kaźmierskiej, dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła laureatów.

W dniu 29 października 2021 r. Komisja Konkursowa w składzie: Anita Richert - Kaźmierska, Katarzyna Chęsy, Justyna Ohl i Paweł Łuczak dokonała oceny prac plastycznych, które zgłoszono do konkursu. Do gminnego etapu zakwalifikowano projekty, które zostały ocenione najwyżej na etapie szkolnym.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę takie kryteria jak: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy oraz jej wartości artystyczne.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w kategoriach:

uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

Nagrody:

 1. Ksawery Wołyniec
 2. Damian Lazarowski
 3. Piotr Szreder

uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych:

 1. Amelia Hoffa

Miejsca 2 i 3 nie przyznano.

Prace autorów, którzy zajęli w swoich kategoriach pierwsze miejsca wezmą udział w powiatowym etapie konkursu. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia:

 1. Czajka Jakub
 2. Gajewska Liliana
 3. Kowiel Sofia Vieira
 4. Kuberska Maria
 5. Litwiniuk Emil
 6. Lizakowski Karol
 7. Madziar Milla
 8. Mora Marta
 9. Wróblewski Edward
 10. Zglenicka Hanna
 11. Romanowa Olga
 12. Zglenicki Oskar