Wójt Gminy Kolbudy wraz z Niepubliczną Szkołą Muzyczną I Stopnia w Kolbudach zapraszają mieszkańców gminy do udziału w Konkursie Kolęd i Pastorałek, adresowanym zarówno do solistów, jak i zespołów muzycznych. Na zgłoszenia uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizatorzy czekają do 10 grudnia 2021 roku.

Celem konkursu jest podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd, poszerzanie wiedzy na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia oraz promocja młodych wokalistów.

Do 12 grudnia 2021 r. na stronie internetowej http://nsmkolbudy.com/ zostanie umieszczony harmonogram prezentacji uczestników.

Konkurs odbywał się będzie w czterech kategoriach  wiekowych:

I kategoria: 7- 9 lat (2012-2014)

II kategoria: 10 – 12 lat (2009 – 2011)

III kategoria: 13 – 16 lat ( 2005 – 2008)

IV kategoria: 17 – 19 lat ( 2002 – 2004)

 

Wykonawcy oceniani będą przez jury według następujących kryteriów:

  • warsztat wokalny,
  • interpretacja utworu,
  • wyraz artystyczny,
  • dobór repertuaru oraz aranżacja.

Jury przyzna miejsca od I do III, ewentualnie wyróżnienia i nagrody specjalne,  a także nagrodę główną GRAND PRIX konkursu.

Laureaci konkursu będą uczestniczyć w koncercie, który zostanie zorganizowany w Sali Koncertowej Urzędu Gminy w Kolbudach.

 

Zgłoszenia do konkursu kolęd i pastorałek przyjmowane są drogą elektroniczną:

e-mail:

lub listownie: Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbudach, ul. J. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy.

 

Należy nadesłać wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia oraz oświadczenie opiekuna/uczestnika stanowiącą załącznik do Regulaminu.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Regulaminu.