W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów naborów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 informujemy:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W poniedziałek 7 marca 2022 r. o godz. 8:00 rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

System Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy dostępny jest pod adresem https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl

 

DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zgłoszenie przez rodziców kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie elektronicznie w terminie od 14 lutego do 25 lutego 2022 r.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.

Lp.

REKRUTACJA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie przez rodziców zgłoszeń o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

14 lutego 2022 r.
godz. 8:00

25 lutego 2022 r.
godz. 12:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 marca 2022 r.     
godz. 8:00

18 marca 2022 r.
godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 marca 2022 r. godz. 13:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w placówce zakwalifikowania.

29 marca 2022 r.
godz. 8:00

8 kwietnia 2022 r.
godz. 12:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 kwietnia 2022 r. godz. 13:00

 Lp.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 czerwca 2022 r.
godz. 8:00

10 czerwca 2022 r.
godz. 12:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 czerwca 2022 r. godz. 13:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w placówce zakwalifikowania.

21 czerwca 2022 r.
godz. 8:00

24 czerwca 2022 r.
godz. 12:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 lipca 2022 r. godz. 13:00

Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Sieć publicznych Przedszkoli w Gminie Kolbudy prowadzonych przez gminę:

 • Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B, 83-050 Kolbudy
 • Przedszkole w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 83-050 Lublewo Gdańskie
 • Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11; 83-050 Bielkówko
 • Przedszkole w Kowalach, pl. Świętej Kingi 1, 80-180 Kowale ( z dodatkową lokalizacją przy ulicy Apollina 1/31;

Publiczne Przedszkole w Gminie Kolbudy prowadzone przez inny organ:

 • Przedszkole „Stumilowy Las” w Pręgowie, ul. Bukowskiego 24 ,83-050 Pręgowo

Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy:

 • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, ul. Wybickiego 33; 83-050 Kolbudy,
 • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, Szkoła Filialna w Buszkowach, ul.  Leśna Góra 7;83-050 Buszkowy,
 • Szkoła Podstawowa im. Orderu Kawalerów Uśmiechu w Pręgowie, ul. Bukowskiego 3;83-050 Kolbudy,
 • Szkoła Podstawowa w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 3-050 Lublewo Gdańskie
 • Szkoła Podstawowej im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11, 83-050 Bielkówko.

 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy 

UCHWAŁA Nr  XVII/144/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy i ustalenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych  do ich potwierdzenia. 

UCHWAŁA Nr XIX/159/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 lutego2020 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgłaszanie dziecka z obwodu oraz rekrutacja do klasy pierwszej od 2022 roku odbywa się elektronicznie, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

System Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy dostępny jest pod adresem https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl

NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA RODZICA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYJMUJE SIĘ

 • dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;
 • dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w danej szkole zamieszkałe spoza obwodem danej szkoły, którym organ prowadzący wskazał miejsce odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

 

Dzieci te przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu. Nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I  publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.

Lp.

REKRUTACJA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie zgłoszeń dzieci odwodowych oraz kontynuujących  (w tym dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole oraz dzieci spoza obwodu, którym organ prowadzący wskazał miejsce odbycia rocznego obowiązku przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022)

6 kwietnia 2022 r.
godz. 8:00

15 kwietnia 2022 r.
godz.12:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 kwietnia 2022 r. 
godz. 8:00

29 kwietnia 2022 r.
godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 maja 2022 r. godz. 13:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w placówce zakwalifikowania.

11 maja 2022 r.
godz. 8:00

20 maja 2022 r.
godz. 12:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

26 maja 2022 r. godz. 13:00

Lp.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 czerwca 2022 r.
godz. 8:00

10 czerwca 2022 r.
godz. 12:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 czerwca 2022 r. godz. 13:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w placówce zakwalifikowania.

21 czerwca 2022 r. 
godz. 8:00

24 czerwca 2022 r.
godz. 12:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 lipca 2022 r. godz. 13:00

UCHWAŁA Nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy. 

 

SIEĆ SZKÓŁ

 

Nazwa szkoły

Obwód szkoły
(dla dzieci zamieszkałych w Gminie Kolbudy)

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego
w Kolbudach z siedzibą w Kolbudach,

ul. Wybickiego 33, tel.: 58 326-41-10

 

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego – Filia w Buszkowach, ul. Leśna Góra 7

tel.  58 682-73-40

Sołectwa: Babidół-Nowiny, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Łapino, Bąkowo (klasy IV-VIII), Bielkowo (klasy IV-VIII), Lublewo Gdańskie (klasy IV-VIII)

Szkoła Podstawowa im. Brunona Gregorkiewicza
w Bielkówku z siedzibą w Bielkówku,

ul. Gregorkiewicza 11, tel. 58 682-73-58

Sołectwo Bielkówko

Szkoła Podstawowa w Lublewie Gd. z siedzibą w Lublewie Gd., ul. Szkolna 5, tel: 58  682-72-76

Sołectwa: Bąkowo, Bielkowo, Lublewo Gdańskie

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie z siedzibą w Pręgowie,

ul. Bukowskiego 3 tel. 58  682-72-16

Sołectwa: Lisewiec, Ostróżki, Pręgowo

Szkoła Podstawowa w Kowalach

z siedzibą w Kowalach, ul. Apollina 7,

tel. 58 326 44 00, 577-376-581

Sołectwa: Kowale i Otomin.