Od poniedziałku 25 kwietnia do piątku 27 maja 2022 roku przyjmowane będą zapisy dzieci do przedszkoli na okres wakacyjny.  Już dziś warto pomyśleć jak w okresie ferii letnich zapewnić opiekę swoim dzieciom, które na co dzień uczęszczają do przedszkola. Jak co roku placówki z terenu naszej gminy organizują swoją pracę w taki sposób, aby przerwa w okresie wakacji nie była zbyt mocno odczuwalna dla rodziców. Dyżury odbywały się będą według zamieszczonego poniżej grafiku. W tabeli publikujemy numery telefonów do poszczególnych przedszkoli, które zapewnią dzieciom opiekę w lipcu i sierpniu.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 2022 roku w Gminie Kolbudy.

 

Miesiąc

 

Przedszkole,
 Oddział przedszkolny

 

 

Termin dyżuru w okresie  ferii letnich w 2022 r.

Lipiec 2022 r.

Stumilowy Las  Przedszkole Publiczne,
ul. Bukowskiego 24, 83-050 Pręgowo

Tel. 725-298-738

1-29 lipca 2022 r.

Przedszkole w Kowalach, ul. Apollina 1
80-180 Kowale

Tel. 58 763-43-46

1-15 lipca 2022 r.

Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11,
83-050 Bielkówko

Tel. 58 682-73-58

1-15 lipca 2022 r.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
ul. Wybickiego 33 83-050 Kolbudy

Tel. 58 326-41-10

18 – 29 lipca 2022 r.

 

 

 

 

 

Sierpień 2022 r.

Przedszkole w Kolbudach- ul. Wybickiego 29B,
 83-050 Kolbudy

Tel. 58 682-73-63

01 – 12 sierpnia 2022 r.

Oddział przedszkolny w filii szkoły podstawowej
w Buszkowach, ul. Leśna Góra 7

Tel. 58 682-73-40

16 – 31 sierpnia 2022 r.

Przedszkole w Lublewie Gd., ul. Szkolna 5,
83-050 Kolbudy

Tel. 58 682-72-76

16 – 31 sierpnia 2022 r.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi w tabeli numerami telefonów.