W Dniu Kobiet poznaliśmy laureatki drugiej edycji gminnego konkursu „Zwyczajny dzień niezwyczajnej kobiety”. Mieszkają w różnych sołectwach. Niektóre związane są z naszym regionem od urodzenia, inne nieco krócej mieszkają na terenie gminy. Część Pań cieszy się już czasem wolnym na zasłużonej emeryturze. Inne wciąż są aktywne zawodowo. Wszystkie łączy jedno. Ogromna chęć do działania na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. Chętnie włączają się do realizowanych lokalnie projektów dzieląc się swoją pasją i energią.

Już po raz drugi mieszkańcy Gminy Kolbudy mogli zgłaszać swoje kandydatki do konkursu „Zwyczajny dzień niezwyczajnej kobiety”. Szukaliśmy Pań wyjątkowych, które skutecznie łączą obowiązki zawodowe z domowymi, nie stronią od aktywności na rzecz lokalnej społeczności bądź chętnie służą pomocą osobom wymagającym wsparcia. Kapituła konkursowa, której przewodniczył Wójt Gminy Kolbudy przyznała nagrody pięciu Paniom, które swoją aktywnością i zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności zasługują na wyróżnienie.

- Myślę, że wszystkie z tegorocznych laureatek są dobrze znane naszym mieszkańcom – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Zgodnie z regulaminem zostały zgłoszone przez osoby, które doceniają ich dotychczasowe dokonania i działania na rzecz lokalnej społeczności. Panie realizują się w różnych obszarach. Jedne działają na rzecz uczniów, inne pomagają i aktywizują starszych mieszkańców. Łączy je chęć działania i wielkie serce. Swoim optymizmem i chęcią działania potrafią aktywizować i motywować innych. Dziękuję im za to serdecznie i gratuluję.

Kapituła konkursowa, po zapoznaniu się z treścią zgłoszeń zdecydowała, że nie przyzna jednej głównej nagrody. Na najwyższym stopniu podium stanęło aż pięć kobiet.  

- Wszystkie Laureatki od wielu lat aktywnie działają na rzecz naszych mieszkańców – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. – Dzień Kobiet stanowi dogodną okazję, aby podziękować wyjątkowym Paniom, które tak skutecznie potrafią łączyć obowiązki zawodowe i domowe z działaniami na rzecz mieszkańców. Wszystkie laureatki to Kobiety skromne, a jednocześnie niezwykłe. Serdecznie im dziękuję, za tę aktywność i z całego serca gratuluję.

My również dołączamy się do gratulacji dla laureatek.

 LAUREATKI KONKURSU „ZWYCZAJNY DZIEŃ NIEZWYCZAJNEJ KOBIETY – edycja II”

 1Małgorzata Darska

Od 16 lat mieszkanka Kowal. Od chwili zamieszkania w Gminie Kolbudy jest aktywistką na rzecz poprawy warunków socjalnych oraz pozytywnych zmian w sołectwie i gminie. Jest członkiem Rady Sołeckiej w Kowalach. Przez wiele lat walczyła o konieczne zmiany planów inwestycji drogowych, o powstanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbudach oraz powstanie Klubu Mrowisko.

Jako członek Fundacji, działającej na terenie naszej gminy aktywnie pomaga najuboższym mieszkańcom. Jej codzienność to nie tylko zaangażowanie społeczne. W życiu prywatnym sprawuje opiekę nad najbliższymi, jest rodziną zastępczą. Mimo ogromnych obowiązków
w życiu osobistym jest zawsze chętna i gotowa nieść pomoc, każdemu kto jej potrzebuje.

Osoba skromna, wyjątkowa, uosobienie szlachetności i empatii. 

2. Małgorzata Sadownik

Nauczycielka. Od września 2021 roku Dyrektor pierwszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przygotowuje oraz koordynuje projekty edukacyjne
i społeczne. Organizuje innowacyjny projekt zajęć relaksujących i wyciszających dla dzieci z Gminy Kolbudy.

3. Hanna Ziemann

Mieszkanka Łapina Dolnego. Aktywna uczestniczka Klubu Senior+ „SAMI SWOI”
w Kolbudach. Osoba bardzo pogodna, otwarta, bardzo wrażliwa na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Zaraża swoim stylem bycia i aktywnością. Od wielu lat jej pasją jest malowanie akrylowych obrazów. Pani Hania Ziemian zachwyca wszystkich swoimi pracami.

4. Jolanta Lipińska

Członek zespołu Fundacji „I Ty Możesz Wszystko”. Udziela pomocy i wspiera rodziny. Aktywizuje osoby starsze, pomaga osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji. Intensywnie działa w Klubach Seniora, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Dzienny Domu Pomocy. Jest osobą pracowitą, potrafiącą zachęcić ludzi do wspólnego działania.  Za swoją pracę została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz Marszałka. Pani Jolanta jest wspaniałą matką i żoną. Wspaniale łączy obowiązki zawodowe
z prywatnymi.

5. Urszula Klimek

Twórczy Nauczyciel, który zawsze wierzy w uczniów i motywuje ich do działania. Zaraża pasją do wiedzy polonistycznej. Pokazuje świat swoim wychowankom, zwiedzając z nimi Polskę oraz Europę. Organizatorka wielu wyjazdów krajowych i zagranicznych dla grona pedagogicznego i emerytów.