ORGANIZATORZY

Urząd Gminy Kolbudy
Szkoła Podstawowa w Kowalach
Akademia Sportu Kolbudy
Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk.

TERMIN I MIEJSCE

26.06-03.07.2022 r. Szkoła Podstawowa w Kowalach ul. Apollina 7.

GRUPY TURNIEJOWE

A – dla zawodników 1700 i więcej (PZSzach),
B – dla zawodników 1600-1700 (PZSzach),
C – dla zawodników 1400 (PZSzach),
D – dla zawodników 1100-1250 (PZSzach),
E – dla zawodników 1000-1100 (PZSzach),
F – otwarty turniej błyskawiczny.

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupa A – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 90 min + 30s/pos. na zawodnika (zgłoszony do FIDE). Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać numer FIDE ID nadany przez macierzystą federację,
Grupa B – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
Grupa C – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
Grupa D – system szwajcarski 7 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,
Grupa E – system szwajcarski 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika.

W każdej grupie można zdobyć kategorię szachową.

Grupa F – system szwajcarski 11 rund,  tempo gry 3 min + 2s/pos. Na zawodnika (zgłoszony do FIDE).       

WPISOWE

Grupa A –120 zł w tym jest zawarta opłata klasyfikacyjno-rankingowa.
Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem IM i WIM płacą 50% ww. kwoty.
Grupa B – 30 zł.
Grupa C – 30 zł.
Grupa D – 30 zł.
Grupa E – 30 zł.
Grupa F – 30 zł.

Płatne przelewem na konto Klubu do 20.06.2022 r., po tym terminie zawodnik zostanie przyjęty po akceptacji Organizatora i wpłaceniu wyższego o 20 zł wpisowego (z wyjątkiem turnieju E).

NAGRODY

Grupa A: I – 1500 zł + puchar, II – 1000 zł + puchar, III – 800 zł + puchar, IV – 500 zł, V – 400 zł, VI – 300 zł, VII – 250 zł, VIII – 200 zł.

Dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 200 zł dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: w grupach rankingowych (wg rankingu FIDE) do 1200, 1400, 1600, 1800, 2000;  oraz dla najlepszej kobiety, nestora (powyżej 60 lat), juniora, mieszkańca Gminy Kolbudy.

W Grupie B, C, D i E nagrodami są karty podarunkowe EMPiK o wartości: I – 300 zł + puchar, II – 250 zł + puchar, III – 200 zł + puchar, IV – 150 zł, V – 100 zł, VI – 80 zł, VII – 60 zł, VIII – 50 zł.

Dodatkowe nagrody o wartości 50 zł dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: kobiety, nestora (powyżej 60 lat), mieszkańca Gminy Kolbudy.

Nagrody w Grupie F podane zostaną w osobnym komunikacie.

Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu turnieju, a w przypadku nieobecności, nagroda przechodzi na następną osobę w danej klasyfikacji. Dodatkowe nagrody w poszczególnych grupach zostaną przyznane tylko przy udziale minimum 3 zawodników w danej kategorii.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.06.2022 r. - elektronicznie (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miejscowość, dokładną datę urodzenia.

Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk.

Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862.
 

TERMINARZ

26.06. – 09:30-09:55 weryfikacja listy startowej Grup A i E

             10:00 I runda Grupy A oraz Grupy E (cały turniej zostanie rozegrany jednego dnia)

             15:00 II runda Grupy A

27.06. – 16:30- 16:55 weryfikacja listy startowej Grupy D

             17:00 III runda Grupy A oraz I runda Grupy D (tego dnia zostaną rozegrane 4 rundy)

28.06. – 17:00 IV runda Grupy A oraz V runda Grupy D (tego dnia turniej zostanie zakończony)

29.06. – 16:30-16:55 weryfikacja listy startowej Grupy B i C

             17:00 V runda Grupy A oraz I runda Grupy B i C (tego dnia zostaną rozegrane 2 rundy)

30.06. – 17:00 VI runda Grupy A oraz III runda Grupy B i C (tego dnia zostaną rozegrane 2 rundy)

01.07. – 17:00 VII runda Grupy A oraz V runda Grupy B i C (tego dnia zostaną rozegrane 2 rundy)

02.07. – 10:00 VIII runda Grupy A oraz VII runda Grupy B i C (tego dnia zostaną rozegrane 2 rundy)

             15:00-15:25 zapisy do turnieju błyskawicznego

             15:30 I runda Grupy F

03.07. – 10:00 IX runda Grupy A oraz IX runda Grupy B i C (tego dnia odbędzie się zakończenie turnieju około godziny 12:15)

             14:15 zakończenie turnieju Grupy A.

Kolejne rundy w grupach B, C, D i E będą się odbywały z przerwą 5-minutową po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.
 

ZAKWATEROWANIE

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania, ale proponujemy noclegi w pobliżu sali gry:

- http://www.stonevilla.pl/

- http://www.hotelczterybrzozy.pl/

- http://willa-promyk.gdanskhotel.org/pl/

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian,
 • maksymalne spóźnienie na rundę – 30 minut.
 • każdy uczestnik turnieju musi posiadać maseczkę ochronną,
 • turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministra zdrowia dotyczącymi organizacji imprez sportowych,
 • obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
 • decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
 • za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące,
 • osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
 • w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
 • zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno –marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych,
 • dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: kolbudy.pl, www.szachy.gda.pl.