Trzydzieści nowych leżaków plażowych trafi do Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach. Niebawem w sąsiedztwie piaskowego boiska nad jeziorem pojawią się też nowe mobilne trybuny z 36 miejscami siedzącymi, które zostały już zamówione. Siedziska dla widzów składać się będą z trzech przenośnych paneli, po 12 krzesełek każdy.

Nowe wyposażenie przystani zakupione zostanie dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w ramach IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie".

Gmina Kolbudy otrzymała na ten cel 20 000 złotych netto zewnętrznego dofinansowania. Nowe elementy wyposażenia z pewnością przydadzą się podczas licznych wydarzeń o charakterze sportowo-kulturalnym organizowanym na terenie i w okolicy Gminnej Przystani Żeglarskiej.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl