Podczas uroczystego apelu w Zespole Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim wręczono nagrody laureatom gminnego konkursu plastycznego „Polska moja Ojczyzna”. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas nauczania początkowego.

Do konkursu zgłoszono łącznie 49 prac plastycznych wykonanych przez uczniów czterech szkół Centrum Edukacji Twórczej w Kowalach, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim.

Zgłoszone projekty poddane zostały ocenie jury. Zadanie nie było łatwe. Uczestnicy wykazali się kreatywnością i dużymi zdolnościami plastycznymi. Najwyżej oceniono pracę Marii Sawickiej. Druga nagroda trafiła do Wojciecha Kwiatkowski. Trzecie miejsce zajęli wspólnie Aurelia Milczarek, Lena Klejna, Oliwier Radaszewski oraz Ignacy Zwierzchowski. Przyznano również 17 wyróżnień oraz nagrody pocieszenia.

Jury konkursowe oceniając prace plastyczne uczniów z klas I-III wzięło pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką, kreatywne podejście, estetyka pracy, samodzielność wykonania pracy, ogólne wrażenie artystyczne.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w IV edycji gminnego konkursu.