Promocja bezpiecznych zachowań oraz utrwalanie wiedzy przydatnej w ratowaniu zdrowia i życia – to podstawowy cel konkursu plastycznego „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”, organizowanego od kilku lat przez Urząd Gminy Kolbudy. Projekt adresowany jest do uczniów klas I-VIII. W pierwszym etapie projekt realizowany jest na poziomie naszych szkół. Tam wyłaniane są najlepsze prace, które przesyłane są do oceny na szczeblu gminnym.

W dniu 17 listopada 2022 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny prac plastycznych, które zgłoszono do konkursu.

Jak co roku uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, wiedzą na temat bezpieczeństwa i oczywiście zdolnościami plastycznymi. Prace zrealizowano w różnych technikach. Przy ocenie Komisja Konkursowa brała pod uwagę takie kryteria jak: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy oraz jej wartości artystyczne.

Wybór nie był łatwy, a obrady jury trwały długo. W każdej z trzech kategorii wiekowej wyłoniono po trzy najlepsze prace.


Kategoria I: uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

Nagrody:

1) Edward Wróblewski

2) Xavier Cyniak

3) Kacper Drozdowski

Kategoria II: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

Nagrody:

1) Lena Onasz

2) Borys Ponczek

3) Colin Myszkier

Kategoria III: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych:

Nagrody:

1) Anna Czarnowska

2) Michał Gwizdała

3) Dominik Haliniarz

Przyznano również siedem wyróżnień (Marcel Skoczykowski, Liliana Bronisz, Piotr Szreder, Zuzanna Kortas, Patrycja Kobzińska, Maria Strugarska, Hanna Cieślakowska)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i gratulujemy wszystkim uczestnikom.