Do 31 stycznia 2024 roku czekamy na wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Kolbudy dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury. Szczegółowe kryteria dotyczące tej formy wyróżnienia osób i podmiotów, których osiągnięcia mają szczególne znaczenie dla gminy określono w uchwale Rady Gminy Kolbudy nr XXII/178/20 z dnia 26 maja 2020 roku.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem. 

 Kto może otrzymać nagrodę?

  • Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, których działalność lub osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mają szczególne znaczenie dla Gminy Kolbudy,
  • Są wyrazem jednorazowego uznania osiągnięć w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury a także formą wsparcia dla osób szczególnie utalentowanych, które osiągnęły wyjątkową aktywność twórczą, reprezentujących wysoki poziom artystyczny,
  • Przyznawane w oparciu o osiągnięte wysokie wyniki w przynajmniej jednej z dziedzin mających szczególne znaczenie dla Gminy Kolbudy: fotografia, literatura, muzyka, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr, opieka nad zabytkami oraz inne, których popularność lub znaczenie dla Gminy Kolbudy, uzasadnia udzielenie wsparcia.

Nagroda może być przyznawana w formie pieniężnej lub w formie nagrody rzeczowej. Za dane osiągnięcie lub działalność laureat może otrzymać nagrodę wyłącznie jeden raz.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Kolbudy, osoby prawne mające siedzibę na terenie Gminy Kolbudy oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na terenie Gminy Kolbudy. Kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie lub poprzez rodziców bądź opiekunów prawnych. Osoba uprawniona do złożenia wniosku może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie nagrody.

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia zdobyte w 2023 roku należy złożyć w terminie
do 31 stycznia br., osobiście  w Urzędzie Gminy bądź listownie na adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy. Niezależnie od sposobu doręczenia decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy Kolbudy. Wnioski należy składać w biurze podawczym (skrzynka podawcza przed wejściem do Urzędu).

Kategorie w jakich przyznawane będą nagrody

  • Twórczość artystyczna – za szczególne osiągnięcia twórcze, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji.
  • Upowszechnianie kultury – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie się w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, za wspieranie młodych talentów z terenu Gminy Kolbudy a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności
  • Ochrona kultury – za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturalnego Gminy Kolbudy lub stworzenie szczególnego projektu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturalnego Gminy Kolbudy

Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zdobycie osiągnięć.

W razie dodatkowych pytań

Prosimy o kontakt z Referatem Kultury, Sportu i Programów Społecznych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 58 691 05 34 /37

 

 

Załączniki: