Praca autorstwa Bruno Leznera prezentująca fragment bryły kościoła, z wieżyczką stanowiącą centralny element grafiki, została przyjęta jako logotyp towarzyszący zaplanowanym na ten rok obchodom 700-lecia Pręgowa.

Spośród 13 zgłoszonych do gminnego konkursu projektów na oficjalny logotyp obchodów komisja powołana przez Wójta Gminy Kolbudy dokonała wyboru znaku graficznego opracowanego przez Bruno Leznera.

Propozycja ta w największym stopniu odpowiadała przyjętym w Regulaminie Konkursu kryteriom oceniania. Pod uwagę brano przede wszystkim zgodność pracy z tematyką konkursu. Duże znaczenia miała też oryginalność, kreatywność i sposób ujęcia tematu. Jury oceniało również walory artystyczne, m.in. kompozycję, kolorystykę i technikę wykonania.

Spośród nadesłanych na konkurs prac trzy projekty nie spełniały w ocenie Komisji warunków formalnych określonych w Regulaminie.

Komisja zdecydowała o przyznaniu I,II i III miejsca oraz wyróżnień, bez podziału na kategorie wiekowe:

I miejsce: Bruno Lezner

II miejsce: Patrycja Lesiak

III miejsce: Michalina Nieszpielak

Wyróżnienia: Wiktoria Mroczek, Hanna Zglenicka, Marta Bochniak, Kornelia Zglenicka, Dawid Bugajski, Krzysztof Bugajski, Monika Mroczek

Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki, które ufundowała Gmina Kolbudy oraz Komitet Obchodów Jubileuszu 700-lecia Pręgowa. Zostaną wręczone 11 marca br. podczas uroczystości Dnia Sołtysa organizowanego w Pręgowie.

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy za nadesłane projekty i ogrom pracy włożonej w ich przygotowanie.

Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie:

Anita Richert – Kaźmierska, Zastępca Wójta Gminy Kolbudy

Marcin Dawidowski, Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 700-lecia Pręgowa

Aleksandra Barwicka – Zduńczyk, Referat Kultury, Sportu i Programów Społecznych

Aleksandra Trościankowska – prowadząca zajęcia kreatywne dla młodzieży

Jacek Frąś - prowadzący zajęcia plastyczne dla młodzieży