Poznaliśmy laureatów Gminnego Konkursu Fotograficznego „Mama i Ja – razy dwa”. Zabawa, którą zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom polegała na odnalezieniu w albumie zdjęcia z mamą, wykonanego w okresie wczesnego dzieciństwa. Na jego podstawie należało wykonać aktualną fotografię. Wykonując świeżą fotkę uczestnicy konkursu mieli odtworzyć stroje, pozy, gesty, mimikę, fryzury. Minimalny odstęp czasu pomiędzy wykonanymi zdjęciami wynosić miał 6 lat.

Wszystkie nadesłane prace bardzo się nam podobały. Na poddanych ocenie fotografiach widać, że zabawa dostarczyła uczestnikom sporo radości, a taki właśnie cel przyświecał konkursowi. Projekt służyć miał również celebrowaniu momentów z przeszłości, podtrzymywaniu więzi rodzinnych i międzypokoleniowych oraz zachęcaniu do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu. Wszystkie te założenia udało się chyba zrealizować.

Trzeba było jednak podjąć decyzję i wskazać najlepsze w ocenie jury prace konkursowe. Przyznano miejsca I,II i III oraz jedno wyróżnienie.

Tak prezentuje się podium fotograficznego konkursu:

I. Nadzieja Wilczewska i Wioletta Wilczewska

II. Alicja Czucha, Weronika Horda i Romualda Kowalczewska

III. Zosia Tysarczyk i Ewa Tysarczyk

Wyróżnienie: Hanna Zglenicka, Kornelia Zglenicka, Beata Dygas.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy. A wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta.