Poznaliśmy laureatów kolejnej już edycji gminnego konkursu „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”. Celem projektu adresowanego do uczniów klas szkół podstawowych jest promocja bezpiecznych zachowań oraz utrwalanie wiedzy przydatnej w ratowaniu zdrowia i życia. W pierwszym etapie projekt realizowany jest na poziomie naszych szkół. Tam wyłaniane są najlepsze prace, które przesyłane są do oceny na szczeblu gminnym.

W dniu 6 listopada 2023 r. Komisja Konkursowa w składzie: Andrzej Chruścicki, Michalina Kamińska, Katarzyna Chęsy, Paweł Łuczak i Marcin Lazarowski dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.

Jak co roku uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, wiedzą na temat bezpieczeństwa i oczywiście zdolnościami plastycznymi. Prace zrealizowano w różnych technikach.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I: uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

  • Nagroda

Martynelis Martyna - Szkoła Podstawowa w Kowalach

  • Wyróżnienia

Bertling Adrian - Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach

Kortas Rozalia - Szkoła Podstawowa w Kowalach

Krzyżański Wojciech - Szkoła Podstawowa w Kowalach