Szkoła w Pręgowie powstała dzięki staraniom kościoła katolickiego. Funkcję nauczyciela pełnili organiści, nauka zaś odbywała się w domu organisty, który w około 1923 roku nazywany był nadal "Baccalaureus". Szkoła nie działała jednak ciągle (obecnie nie wiadomo z jakich przyczyn). W 1808 roku z polecenia proboszcza Langmesser'a, wznowiono działalność szkoły, w tym samym budynku - domu organisty. Szkoła od tej pory była szkołą katolicką.

W czasach wojny wyzwoleńczej w 1812 roku, szkoła przestaje istnieć, jednak już w 1817 roku zostaje ponownie urządzona i tak jak kiedyś, funkcje nauczyciela i organisty zostały połączone. W tym czasie patronat nad szkołą przejął rząd. W 1855 roku tutejsza 1-klasowa szkoła katolicka liczyła 138 dzieci. 1 kwietnia 1885 roku urząd nauczyciela zostaje oderwany od urzędu organisty, a w 1886 roku wybudowano nowy budynek szkoły. Pierwszym samodzielnym nauczycielem był Franz Konlwei, który piastował ten urząd jeszcze w 1923 roku.

W 1887 roku szkoła stała się szkołą dwuklasową. Pierwszym samodzielnym organistą był Makowski, a od 1886 roku Wiktor Bukowski.