Budowa drogi gminnej ulicy Fiołkowej i Jezuickiej
w miejscowości Czapielsk, Gminy Kolbudy

 

umowa nr 00094-65151 – UM1100226/18

Operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Dofinansowanie  w kwocie: 1 557 064,00 zł

Koszt kwalifikowalny zadania: 2 447 061,03 zł

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Czapielsk  poprzez budowę drogi gminnej wpływającej na rozwój mieszkańców oraz na lepszy dostęp komunikacyjny do obiektów użyteczności publicznej

poprzez wskaźniki jego realizacji tj. budowę drogi o dł. 2,7 km

 

Inwestycja obejmuje budowę drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni
z betonu asfaltowego,  poboczy, odcinka chodnika prowadzącego do cmentarza parafialnego. Zadanie inwestycyjne obejmuje również wykonanie kanału technologicznego.