Projekt

pn. Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Ostróżki

 

umowa nr 01102-6935-UM1111739/20

realizacja Operacji w ramach poddziałania : Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie  w kwocie: 126 246,00 zł

Koszt kwalifikowalny zadania: 341 871,76 zł

Cel operacji: poprawa dostępności mieszkańców i turystów do wysokiej jakości infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie LGD Trzy Krajobrazy poprzez utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Ostróżki, gminy Kolbudy

poprzez wskaźniki jego realizacji tj.:

  1. liczbę obiektów – 1 szt.
  2. liczbę osób korzystających z nowo wybudowanych obiektów – 162 osoby

Projekt przewiduje uzupełnienie infrastruktury przy istniejącej świetlicy wiejskiej  wokół istniejącego zbiornika wodnego. Planowana inwestycja obejmuje: wykonanie ścieżki wokół zbiornika, oczyszczenie i umocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego.

Planuje się wykonanie: ścieżki rekreacyjnej, przebudowy istniejących przepustów, placyków żwirowych z ławkami, małej architektury, zabezpieczenia brzegu stawu oraz cieków wodnych w postaci faszyny z maty kokosowej.