Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz”

Umowa nr RPPM.03.02.01-22-0008/21-00

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 3, Działania 03.02., Poddziałania 03.02.01, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Dofinansowanie UE: 556 152,96 zł

Dofinansowanie z budżetu krajowego: 65 429,76 zł

Koszt kwalifikowalny: 654 297,60 zł

Projekt skierowany jest do:

1. 220 uczniów z klas 4-8 uczestniczących do szkół podstawowych w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz

2. 12 nauczycieli ze szkół podstawowych z gminy Kolbudy, Pszczółki i Przywidz

ZAKRES

1. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, zakłada współpracę trzech gmin: Kolbudy (udział czterech szkół: ZKiW w Kolbudach, ZKiW Bielkówku, SP w Pręgowie, SP w Kowalach), Pszczółki (udział SP w Pszczółkach) i Przywidz (udział SP w Przywidzu).

2. Obejmuje realizację pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i praktycznych dla uczniów klas 4-8. Projektem objętych zostanie około 220 uczestników projektu (100 uczniów z gminy Kolbudy, 60 uczniów g. Pszczółki, 60 uczniów z g. Przywidz), którzy uczestniczyć będą w warsztatach, na których w sposób kreatywny i innowacyjny nabędą umiejętności związanych z wychowaniem żeglarskim, łącząc je z naukami ścisłymi.

Zakres obejmuje m.in. zagadnienia: ruchy chmur, wody, ciał niebieskich, topografia, kierunki świata, zajęcia terenowe z GPSem, wykorzystanie TIK, bezpośrednie spotkania z ludźmi morza, historia i teoria żeglarstwa. W ramach zadania zorganizowane zostaną również regaty wraz z festiwalem muzyki oraz obóz żeglarskiego. którzy podniosą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i kursach żeglarskich.

3. Projektem objętych zostanie również min. 12 nauczycieli ze szkół podstawowych, którzy podniosą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i kursach żeglarskich.