Po świętach wielkanocnych powinny się rozpocząć długo oczekiwane prace na ulicach Fiołkowej i Jezuickiej w Czapielsku. Wykonawca przejął właśnie plac budowy. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wpłynęła na czas opracowania projektu i skutecznie opóźniała terminy uzyskania niezbędnych zezwoleń. Wiele wskazuje na to, że większość trudności w końcu udało się pokonać.

- Jesteśmy świeżo po wprowadzeniu wykonawcy na plac budowy – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Jeszcze w marcu powinien się rozpocząć montaż oświetlenia na ulicach Tymiankowej, Skrzypowej i Nasturcji. Kilka dni po świętach wykonawca planuje przystąpić do realizacji prac drogowych na ulicy Fiołkowej.

Gmina Kolbudy wciąż oczekuje na wydanie decyzji ZRiD uprawniającej do korzystania z terenów niebędących w dyspozycji inwestora, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania drogi.

- W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace, na realizację których gmina posiada już zezwolenie oraz te, które nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia – mówi Adam Babkiewicz. – Wniosek o ZRiD został złożony przed końcem ubiegłego roku. Otrzymaliśmy informację, że jest aktualnie procedowany.

Zadowolenia z planowanego rozpoczęcia prac nie kryją mieszkańcy Czapielska, którzy powoli zaczęli powątpiewać w realizację inwestycji dofinansowanej kwotą niemal 1,6 miliona zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Droga połączy ulicę Słonecznikową w Czapielsku z ulicą Przemysłową wiodącą z Kolbud do Łapina Kartuskiego.

- Pandemia mocno wyhamowała prace nad dokumentacją projektową i wydłużyła czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych zgód – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Z uwagi na COViD zawieszano lub wydłużano terminy postępowań administracyjnych. Mieszkańcy wielokrotnie dopytywali, co z ulicą Fiołkową. Podpisując umowę z wykonawcą nie mieliśmy świadomości jak bardzo pandemia wpłynie na nasze życie i podejmowane zadania. Wreszcie możemy jednak rozpocząć budowę. Wkrótce powinniśmy uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty.

Asfaltowa nawierzchnia pokryje odcinek o łącznej długości przekraczającej 2,7 km. Szerokości drogi na ul. Fiołkowej wyniesie 5 metrów, a na ulicy Jezuickiej 4,5 metra. To jednak nie jedyny zakres prac jakie Gmina Kolbudy zamierza wykonać w ramach inwestycji. Na początku ulicy Fiołkowej zaprojektowano bowiem chodnik o długości 200 metrów i szerokości od 1,25 do 2 metrów, który ułatwi mieszkańcom dostęp do cmentarza. Przebudowa chodnika planowana jest też na końcowych metrach ulicy Fiołkowej, gdzie droga gminna łączy się z drogą powiatową i ciągiem pieszym wiodącym w kierunku Kolbud.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 3,5 miliona złotych.