Dobra wiadomość dotarła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Gmina Kolbudy otrzyma dofinansowanie w wysokości niemal 1,6 miliona złotych na budowę ulicy Fiołkowej oraz Jezuickiej w Czapielsku. Środki zostały przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W konkursie na realizację projektów z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” nasz samorząd uplasował się na 16, objętej dofinansowaniem, pozycji.

- Każda złotówka otrzymana w ramach dofinansowania to doskonała wiadomość dla samorządu - mówi wójt Andrzej Chruścicki.  - Wiemy doskonale, że inwestycje drogowe są szczególnie wyczekiwane przez mieszkańców. Cieszy nas praktycznie każdy metr wybudowanej czy wyremontowanej ulicy. Tu tych metrów będziemy mieć ponad 2 500. Droga połączy ulicę Słonecznikową w Czapielsku z ulicą Przemysłową wiodącą z Kolbud do Łapina Kartuskiego.

Kiedy możemy  się spodziewać rozpoczęcia inwestycji oraz oddania do użytku asfaltowej drogi, która stanowić będzie alternatywne dla drogi wojewódzkiej 221 połączenie Czapielska z Kolbudami?

- Gmina ma już gotowy Program Funkcjonalno Użytkowy - mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG Kolbudy. - Jeszcze w tym roku będziemy chcieli przeprowadzić i rozstrzygnąć przetarg w trybie zaprojektuj i zbuduj. Zakończenie inwestycji planujemy na trzeci lub czwarty kwartał przyszłego roku.

Asfaltowa nawierzchnia o szerokości 5 metrów na ulicy Fiołkowej oraz 4,5 metra na ulicy Jezuickiej to nie jedyny zakres prac jakie Gmina Kolbudy zamierza wykonać w ramach inwestycji. Na początku ulicy Fiołkowej zaprojektowano bowiem chodnik o długości 200 metrów i szerokości od 1,25 do 2 metrów, który ułatwi mieszkańcom dostęp do cmentarza. Przebudowa chodnika planowana jest też na końcowych metrach ulicy Fiołkowej, gdzie droga gminna łączy się z drogą powiatową i ciągiem pieszym wiodącym  w kierunku Kolbud.

Jak zapowiada Adam Babkiewicz z Referatu Inwestycji i Remontów planowane jest również wykonanie oświetlenia na początku i na końcu nowo wybudowanej ulicy Fiołkowej.

Wójt Andrzej Chruścicki zwraca uwagę, że ulica Fiołkowa może mieć ogromne znaczenie dla układu komunikacyjnego zwłaszcza w momencie, gdy rozpocznie się nieunikniony remont mostu na drodze powiatowej w sąsiedztwie remizy OSP Kolbudy. Wówczas ulicą Fiołkową do Kolbud dojeżdżać będą zarówno mieszkańcy Łapina, jak i pracownicy oraz interesanci odwiedzający przedsiębiorstwa zlokalizowane wzdłuż ulicy Przemysłowej.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 3,5 miliona złotych.