Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, ZKiW w Bielkówku i Szkoła Podstawowa w Pręgowie otrzymają po 12 tysięcy złotych na zakup nowości  wydawniczych do swoich bibliotek. Gmina Kolbudy otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.

Każda ze szkół dokona zakupów na łączną kwotę 15 tysięcy złotych. Dotacja wyniesie 80 procent. Pozostałe 20 procent wartości zakupów pokryją placówki oświatowe. Zgodnie z założeniami Programu przed uzupełnieniem bibliotecznych księgozbiorów o nowe lektury szkoła powinna zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego.

Założeniem priorytetu 3, w ramach którego dofinansowanie uzyskała Gmina Kolbudy, jest natomiast wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

Szkołom życzymy udanych zakupów, a uczniom przyjemnej lektury!