Gmina Kolbudy otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych następujących szkół:

  1. Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim w kwocie 2 480,00 zł.
  2. Szkoła Podstawowa w Kowalach w kwocie 12 000,00 zł.

Dotacja udzielana z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3,   dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych  (edycja 2018).