Gmina Kolbudy otrzymała  wsparcie finansowe ze środków
 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

kwota dofinansowania 1 566 243,00 zł

 

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie  wkładu własnego realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulic Tęczowa Polana i  Jaśminowy Stok w sołectwie Babidół.