Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018/2019 Moduł I

Kwota dotacji Klub Senior + w Kolbudach – 114 845,00 zł

Kwota dotacji Klub Senior + w Kowalach -  146 677,33 zł

W ramach inwestycji powstały miejsca spotkań osób starszych z Gminy Kolbudy. W Klubie Seniora spotykają się mieszkańcy w podobnym wieku i wspólnie spędzają czas w miłej atmosferze. Klub Seniora + integruje i wspiera aktywność emerytów, a przede wszystkim zapewnia im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Ponadto przynależność do Klubu daje seniorom możliwość, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Organizowane są m.in. zajęcia z tańca i śpiewu, robótek ręcznych, wycieczki itp.. Klubowicze razem spacerują
i uprawiają różne dyscypliny sportowe. Dodatkowo bardzo aktywnie uczestniczą  w życiu kulturalnym gminy - wspólnie chodząc na koncerty, spotkania czy imprezy plenerowe.

 

Dla funkcjonowania Klubów Seniora + przygotowane  i wyposażone zostały pomieszczenia  takie jak: sala spotkań z miejscem wydzielonym do zajęć z aktywności ruchowej, klubowej i zajęciowej oraz aneks kuchenny.