Kwotę 4 655 000 zł otrzyma Gmina Kolbudy na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jankowo Gdańskie, Otomin i Buszkowy. We wspomnianych sołectwach samorząd wykona ponad 4 kilometry sieci grawitacyjnej oraz około 790 metrów sieci tłocznej. Wybudowane zostaną też trzy przepompownie ścieków. Rząd ogłosił wyniki pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład.

- Inwestycje zrealizowane zostaną na terenach, na których aktualnie ścieki odprowadzane są do indywidualnych, bezodpływowych zbiorników, czyli tzw. szamb – mówi wójt Andrzej Chruścicki. Z uwagi na bardzo szybki rozwój gminy oraz wzrost liczby mieszkańców należy rozbudować system kanalizacji zbiorczej. Cieszy więc fakt, że udało się nam pozyskać tak znaczną kwotę dofinansowania.

Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków z posesji do projektowanej kanalizacji, zamiast do istniejących, niekiedy nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. Uniemożliwi też niekontrolowane  odprowadzenia ścieków do wód gruntowych.

Przyznane Gminie Kolbudy dofinansowanie stanowi 95 proc. całkowitego kosztu inwestycji. Brakującą część w kwocie 245 000 zł dołoży nasz samorząd. Zaopiniowany pozytywnie projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w:

  • Otominie – na ul. Borówkowej – długość sieci grawitacyjnej 1590  mb,  długość sieci  tłocznej  690 mb, 
  • Jankowie Gdańskim - na Podgórnej oraz na ulicach przylegających (Niebieskiej, Sosnowej, Malinowej, Zielonej, Modrej)  – dł. sieci   grawitacyjnej 1530 mb;  dł. sieci tłocznej  dł. 100 mb,
  • Buszkowach - dł. sieci grawitacyjnej 890 mb.

Beneficjenci realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Programu mogli otrzymać do 95 procent bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje.

W pierwszej edycji Programu samorządy złożyły 7998 wniosków. Z samego tylko województwa pomorskiego zgłoszono 402 projekty. Każda gmina mogła aplikować o dofinansowanie maksymalnie trzech zadań inwestycyjnych. Z możliwości tej, podobnie jak większość polskich samorządów, skorzystała Gmina Kolbudy.