Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły podstawowe w Gminie Kolbudy otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak: obycie z nowymi technologiami, podniesienie poziomu zdolności manualnych i technicznych, pogłębienie wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, jak również umiejętności pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt, uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w trakcie uczestnictwa w pozalekcyjnych formach rozwijania umiejętności. Jednocześnie dzięki swojemu uczestnictwu szkoła wesprze rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych wśród swoich uczniów, a także pomoże im w wyborze przyszłej ścieżki kariery.

Dotacja w ramach programu Laboratoria Przyszłości, to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”.

W sprzęt zostaną wyposażone następujące placówki oświatowe:

• Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach. Dotacja w kwocie 120 000 zł

• Zespół Kształcenia w Wychowania w Bielkówku. Dotacja w kwocie 60 000 zł

• Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim. Dotacja w kwocie 60 000 zł

• Szkoła Podstawowa w Pręgowie. Dotacja w kwocie 70 000 zł

• Szkoła Podstawowa w Kowalach. Dotacja w kwocie 120 000 zł

• Szkoła Podstawowa filialna w Buszkowach. Dotacja w kwocie 30 000 zł

Od 1 września 2022 każda szkoła zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Nauki i Edukacji będzie musiała posiadać klasę wyposażoną w sprzęt opisany w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości.