Gmina Kolbudy otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3, w kwocie 12 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkoły podstawowej w Pręgowie.

Szkoła dokona zakupów na łączną kwotę 15 tysięcy złotych. Dotacja wyniesie 80 procent. Pozostałe 20 procent wartości zakupów pokryje placówka oświatowa.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego.
Założeniem priorytetu 3, w ramach którego dofinansowanie uzyskała Gmina Kolbudy, jest natomiast wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.