CZASAMI NIE WIELE WYSIŁKU I PRACY WSPOLNEJ A MOŻNA OSIĄGNĄĆ REWELACYJNE EFEKTY-TAKIM TO STAŁO SIĘ WSPÓLNE ZAGOSPODAROWNIE TERENU KOŁO PRZYSTANKU(SZKODA TLKO ŻE NIE KTÓRYM TO PRZESZKADZA.......)