W dniu 6 marca b.r., w Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, odbyło się Zebranie Wiejskie.

Zebranie poświęcone było głównie tematyce elektrowni wiatrowych, obecni byli także przedstawiciele Goszyna, Pręgowa, Lisewca oraz Ostróżek.
Zebrani wyrazili swoje zaniepokojenie aktualną sytuacją - dając temu wyraz w podjętych uchwałach.
Protokół Zebrania Wiejskiego - w załączeniu.

  pdf Protokół Zebrania Wiejskiego z dnia 6.03.2015r. (2.41 MB)