UWAGA MIESZKAŃCY!
URZĄD GMINY KOLBUDY INFORMUJE, ŻE ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKOWYCH, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, CHEMIKALIÓW, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW REALIZOWANY BĘDZIE SPOD POSESJI W WASZEJ MIEJSCOWOŚCI W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W PRZEDDZIEŃ LUB NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 800
UWAGA MIESZKAŃCY! BARDZO WAŻNE!
URZĄD GMINY KOLBUDY INFORMUJE, ŻE ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO REALIZOWANY BĘDZIE SPOD POSESJI

Od niedawna posiadamy ładnie zagospodarowane przystanki. Życzymy roślinkom, żeby rosły, rosły, rosły…

W tym roku wiosna była bardzo kapryśna, lecz mimo to, dla mieszkańców wsi nie stanowiło to żadnej przeszkody. Sołtyska skrzyknęła radę sołecką, nielicznych mieszkańców i rozpoczęły się wielkie wiosenne porządki.

Strona 5 z 5