UWAGA MIESZKAŃCY!
URZĄD GMINY KOLBUDY INFORMUJE, ŻE ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH REALIZOWANY BĘDZIE SPOD POSESJI W WASZEJ MIEJSCOWOŚCI W DNIU
2 STYCZNIA 2016 R.
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W PRZEDDZIEŃ LUB NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 800.