Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czapielsk.