Protokół z zebrania wiejskiego w Jankowie Gdańskim z dn. 17.05.2023 r.