W niedzielę 20 marca o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury mieszkańcy Kolbud mogli wysłuchać prelekcji ks. Franciszka dotyczącej życia religijnego ludności Brazylii. Omówiona została praca misjonarzy i problemy, jakie napotykają w codziennej posłudze. Zaprezentowane zostały slajdy pokazujące tamtejsze budowle sakralne, uroczystości mszy świętych oraz tradycje i życie mieszkańców. Dodatkową atrakcją była wystawa przedmiotów przywiezionych przez ks. Franciszka z Brazylii.
Spotkanie zorganizował Sołtys oraz Rada Sołectwa Kolbudy.