Konsultacje w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Starowiejskiej