Są to cotygodniowe spotkania grupy mam wraz z dziećmi, poświęcone wspólnej zabawie i rozmowie o troskach i radościach macierzyństwa. Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia mam, które chciałyby uczestniczyć w edycji wiosennej, od 22 lutego 2011.w Domu Kultury w Kowalach. Będą się spotykały dwie grupy mam: we wtorek (12-14) mamy z młodszymi dziećmi (0-1 r.ż.), we czwartek (10-12) mamy ze starszymi dziećmi (1-3 r.ż.).