Mimo dużego mrozu, przyszło sporo dzieci i bawiliśmy się wspaniale. Następny bal dopiero za rok, ale czaka nas kilka innych wspaniałych imprez, na które już dziś zapraszamy.