Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łapino z dnia 15 marca 2024 roku