Lublewo jest największym sołectwem w gminie Kolbudy, zajmuje 2627 ha i liczy 702 mieszkańców (zameldowanych). Zarejestrowanych jest 47 podmiotów gospodarczych. Wśród większości mieszkańców utrzymujących się z pracy najemnej jest jeszcze 6 gospodarstw uprawiających ziemię, hodujących krowy i trzodę.

Z okazji jubileuszu - 800 lat uchwałą Zarządu Gminy przyznano z rezerwy funduszu sołeckiego 10 tys. zł do dyspozycji Rady Sołeckiej Lublewa.

Lublewo rozbudowuje się w niezwykle szybkim tempie. Sprzedano wiele działek. Przybyli i wciąż przybywają nowi mieszkańcy. Dynamikę rozwoju budownictwa w Lublewie obrazuje najlepiej porównanie ilości wydawanych w ostatnich latach przez Urząd Gminy zezwoleń na budowę: 1994 r. - 4. 1995 r. - 7, 1996 r. - 22, 1997 r. - 27, 1998 r. - 31, 1999 r. do końca marca - 7.

Wszystko wskazuje na to, że perspektywa Lublewa "Bis" jest bardzo bliska.

Kolejność "rządów" sołtysów w Lublewie Odtworzyła i przypomniała Pani Franciszka Ślozowska. I tak pierwszym po 1945 r., który tę funkcję sprawował był Piotr Mucha, a po nim kolejno Józef Bawor, Stanisław Żuk, Tadeusz Kozioł, Piotr Stefański, Kazimierz Wójtowicz, Franciszka Ślozowska, (najdłuższy 22 letni staż), Jadwiga Patoka, Roman Widomski, Adam Smolarczyk. Obecnie funkcję tę sprawuje Dorota Repeć.