W związku ze zmianą trasy linii 174 oraz rozkładu jazdy mieszkańcy oraz gmina Kolbudy wystosowały pismo do Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, w którym wyrażono oburzenie na lekceważący sposób z jakim zostali potraktowani mieszkańcy korzystający każdego dnia z komunikacji miejskiej. W zmianach nie uwzględniono iż linnia 174 to jedyny autobus umożliwiający dotychczas dojazd z Otomina do centrum Gdańska. Obecne zmiany wydłużyły czas dojazdu do szkół i do pracy, ponadto wymusiły konieczność przesiadania się, co często powoduje iż mieszkańcy nie zdążą na połączenie z linią 174 i zmuszeni są czekać blisko godzinę na kolejny autobus.

Poniżej załączamy skan wystosowanego pisma.

Sołtys i Rada Sołecka.

Załączniki: