UWAGA MIESZKAŃCY!
URZĄD GMINY KOLBUDY INFORMUJE, ŻE ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKOWYCH, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, CHEMIKALIÓW, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW REALIZOWANY BĘDZIE SPOD POSESJI W WASZEJ MIEJSCOWOŚCI W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W PRZEDDZIEŃ LUB NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 800
UWAGA MIESZKAŃCY! BARDZO WAŻNE!
URZĄD GMINY KOLBUDY INFORMUJE, ŻE ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO REALIZOWANY BĘDZIE SPOD POSESJI

W dniu 23 czerwca 2015 r. /wtorek/ odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Otomin zwołane przez P. sołtys Barbarę Brandt- Sarnecką. Spotkanie zorganizowane zostało w w "KARCZMIE SWOJAK"- ul. Konna 6 w Otominie. Ze względu na brak quorum w I terminie tj. godz. 18.00, zebranie rozpoczęto w II terminie o godz. 18:15.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w OTOMINIE odbędzie się w dniu 07.03.2015r. (sobota).

Strona 6 z 6