UWAGA MIESZKAŃCY! BARDZO WAŻNE!
URZĄD GMINY KOLBUDY INFORMUJE, ŻE ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO REALIZOWANY BĘDZIE SPOD POSESJI

Sołtys i Rada Sołecka w Pręgowie zaprasza na festyn wiejski na Górkach Leśnych w sobotę, 11 lipca 2015 od godziny 16:30 do 2:00.

Strona 5 z 5