W poniedziałek 14 maja br. w Urzędzie Gminy Kolbudy odbyło się spotkanie robocze poświęcone budowie Szkoły Podstawowej w Kowalach. Wzięli w nim udział samorządowcy z Kolbud, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Rozmawiano o stanie zaawansowania prac, a także o rosnących kosztach przedsięwzięcia, wynikających m.in. z konieczności wprowadzenia zmian projektowych wymuszonych przez reformę oświaty.

Inwestorzy z niepokojem przyjęli informację o tym, że koszt przedsięwzięcia może wzrosnąć o kolejne 2,5 miliona złotych, co łącznie z wcześniejszym aneksem, dałoby sumę dodatkowych 5,5 miliona złotych. Ustalono, że samorządy podejmą próbę pozyskania środków z rezerwy budżetu państwa. Partnerzy budujący pierwszą w Polsce szkołę metropolitalną, chcą wystosować w tej sprawie list do Prezesa Rady Ministrów.

Poruszono również kwestię wyposażania budynku A, na które przetarg ma zostać ogłoszony 21 maja. Strony zgodnie przyznały, że ze względu na zbliżający się termin otwarcia szkoły meblowanie pomieszczeń powinno być dokładnie zsynchronizowane z pracami budowlanymi.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, jako inwestor zastępczy, poinformowała również, że budynek B, w którym mieścić się będzie sala gimnastyczna i aula nie zostanie ukończony przed 1 września. Jako prognozowany termin oddania do użytku tej części kompleksu, podano przełom roku 2018/2019.