W piątek 18 maja wójt Leszek Grombala spotkał się z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.

Tematem rozmowy był stan zaawansowania prac na budowie Szkoły Podstawowej w Kowalach. Po spotkaniu w cztery oczy odbyła się kolejna już narada z udziałem wiceprezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Miasta Gdańska, Marcina Dawidowskiego.

Wzięli w niej udział również przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, z dyrektorem Włodzimierzem Bartosiewiczem. Gminę Kolbudy reprezentowali wójt Leszek Grombala i kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, Adam Babkiewicz. Omówiono aktualny stan zaawansowania prac. Uczestnikom przedstawiono również informację o liczbie pracowników zatrudnionych na budowie.

Obecnie jest ich ponad stu. Dyrektor DRMG zapewnił, że wrześniowy termin otwarcia szkoły jest niezagrożony. Przedstawiono również szczegółowy harmonogram dzienny, który gwarantuje możliwość dostarczenia elementów wyposażenia szkoły najpóźniej od dnia 6 sierpnia br.