W okresie wakacyjnym nie uległy zmianie godziny naboru uczniów do Szkoły Podstawowej w Kowalach. Dokumenty składać można od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 w pokoju nr 103 (ewentualnie w sekretariacie szkoły, pokój nr 5) w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach przy ul. Wybickiego 33.