Termin oddania do użytku Szkoły Podstawowej w Kowalach zbliża się wielkimi krokami. Czasu do pierwszego dzwonka pozostaje coraz mniej, a pracy do wykonania wciąż sporo. W Urzędzie Gminy Kolbudy zorganizowano dziś kolejne spotkanie robocze poświęcone sprawom organizacyjnym. Wzięli w nim udział przedstawiciele trzech samorządów realizujących wspólne przedsięwzięcie.

Uczestnicy wysłuchali relacji Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy Adama Babkiewicza, który w skrócie omówił stan zaawansowania prac. Zaprezentowano również krótki klip zrealizowany na placu budowy w dniu 12 lipca br. (film dostępny w serwisie kolbudy.pl

Przedstawiono również informacje dotyczące prowadzonego naboru uczniów do nowej placówki. Dotychczas zgłoszono 720 osób, które we wrześniu rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej w Kowalach.

Poruszono także sprawę wyposażania placówki oraz odbiorów budowlanych. Wiadomo, że większość zamówionego umeblowania powinna być dostarczona w połowie sierpnia. Szczegóły dotyczące montażu wyposażenia sal mają być omawiane podczas spotkania z przedstawicielami inwestora zastępczego, czyli Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Wójt Gminy Kolbudy Leszek Grombala zapowiedział, że w najbliższym czasie zintensyfikowane zostaną wizyty przedstawicieli Urzędu Gminy Kolbudy na placu budowy.

- W ostatnim czasie prace wyraźnie przyspieszyły - mówi wójt Leszek Grombala. - Wciąż jest jednak wiele do zrobienia. Zostało nam zaledwie kilka tygodni. W tym czasie trzeba zakończyć prace budowlane, poddać się wszelkim niezbędnym procedurom odbiorowym oraz wyposażyć placówkę w niezbędne sprzęty. Musimy optymalnie wykorzystać każdą godzinę, która została nam do pierwszego dzwonka. Wszyscy partnerzy mają tego świadomość. Dlatego już ustaliliśmy termin kolejnego spotkania roboczego, które odbędzie się w pierwszych dniach sierpnia.