W Urzędzie Gminy Kolbudy odbyło się dziś spotkanie poświęcone warunkom umowy na dostawę energii cieplnej do Szkoły Podstawowej w Kowalach. Ustalono, że nowa placówka oświatowa płacić będzie jedynie za „wykorzystane” ciepło. Samorządy realizujące przedsięwzięcie nie poniosły kosztów budowy węzła oraz przyłącza, których wartość wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Jeszcze w tym tygodniu sporządzona zostanie umowa sprzedaży ciepła dla użytkownika, czyli Gminy Kolbudy.

W spotkaniu, oprócz władz Gminy Kolbudy i przedstawicieli spółki Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, udział wzięli reprezentanci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdańska.

- Myślę, że możemy być usatysfakcjonowani poczynionymi ustaleniami - mówi wójt Leszek Grombala. - Gmina nie będzie musiała ponosić kosztów serwisowych i naprawczych, gdyż jako użytkownik zostaniemy objęci tzw. pakietem full service.